Hiển thị tất cả 6 kết quả

 1,200,000
 2,500,000
 1,000,000